Vitry Podo Sohle Gleitschutz
Bota Einlegsohle Sil + Bs Podo 15 Extra Large
Bota Einlegsohle Silicose + BS Podo 15 L
Bota Einlegsohle Silikon + BS Podo 15 Small
Bota Einlegsohle Silicose + BS Podo 15 Medium